Contact us

Add(Ouqiao Village) 88 Xiyang Road, Miaoqiao Street, Tangqiao Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, China

P. C.:215615

Tel:+86-512-58464586

Fax:+86-512-58461754

Contact:Ma Zhonggang+86-512-58464586    Xi Ye+86-512-58411621

             Chen Gang   +86-512-58411622       Zhou Qiong   +86-512-58411623

             Lu Chunhua   +86-512-58411620

E-mail:ouqiao@ouqiaoworsted.com

URL:www.ouqiaoworsted.com

Popular fabrics
Woollen fabrics
Occupational fabrics
Casual fabrics
Special after treatment
Latest products